S Keo chuyên dụng Hardywood

Keo chuyên dụng Hardywood dùng để ghép các tấm tiêu chuẩn và hỗ trợ thi công trong kết cấu giữa các tấm với nhau. Ngoài ra keo chuyên dụng Hardywood dùng để nẹp viền nhằm che các khuyết điểm trong việc thi công sản phẩm ván nhựa Hardywood 

 


S Product certification

Product certification
Product certification
Product certification